Dobrodošli na naši spletni strani Analit.si
Analit.siAnalit.siAnalit.si
(Pon.-Sob.)
info@analit.si
2360 Radlje ob Dravi
Analit.siAnalit.siAnalit.si
0

Računovodstvo

Računovodske storitve

Vodite poslovne knjige sami in vam to delo vzame preveč časa? Se pri vodenju poslovnih knjig za vaše podjetje srečujete s težavami?

Oglasite se nam, preizkusite naše znanje in zagotavljamo vam, da vam ne bo žal!

Za vas bomo opravljali naslednje storitve:

kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige,
spremljanje terjatev in obveznosti,
analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
fakturiranje,
obračun zamudnih obresti,
vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur,
obračun davka na dodano vrednost,
obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev,
obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja),
sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube,
izdelava davčne bilance,
obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege,
sestavljanje poročil Banki Slovenije o terjatvah in obveznostih,
po potrebi urejanje kadrovskih zadev,
priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
kontaktiranje z davčnimi organi,
druge svetovalne storitve.

Pošljite nam vaše povpraševanje na info@analit.si

V košarici ni izdelkov.