Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Storitve

Računovodske storitve zajemajo vsa opravila, potrebna za zagotavljanje pravilno in pravočasno vodenje poslovnih knjig. Že v okviru računovodskih storitev svoje naročnike opozarjamo na davčne posledice poslovanja. Računovodske rešitve prilagajamo potrebam in željam naročnika. Podjetje Analit d.o.o. je član franšizne skupine Simič & partnerji.

Nudimo:
Storitve opravljamo za družbe, samostojne podjetnike,društva ter javne zavode.
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

https://www.analit.si/