Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Sodno tolmačenje in prevodi v nemški jezik

Nudimo prevajanje v nemški jezik, sodno overjene prevode, lektoriranje, konsekutivno in simultano tolmačenje.

Sodni prevodi so potrebni, kadar želite prevesti uradne dokumente. Gre za listine, ki jih uveljavljate v upravno-pravnem ali pravosodnem postopku. Navadno so to naslednji dokumenti: rojstni list, izpiski iz sodnega registra, diplome, policijska poročila, zdravniški izvidi, izvedenjska mnenja ipd. Tovrstne dokumente lahko prevajajo izključno sodno zapriseženi tolmači, ki s svojim podpisom in žigom jamčijo za istovetnost dokumenta. Sodne tolmače imenuje ministrstvo za pravosodje.

Zunanji sodelavec podjetja je sodno zapriseženi tolmač mag. Čagran Sebastjan.

Pripravili vam bomo ponudbo in vam sodno overjeni prevod priskrbeli v najkrajšem možnem časovnem roku.

 
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/