Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Stečaj vas ne bo več zadrgnil že na začetku

Datum: 22.05 2009

Država je popravila nerazumne zakonske določbe o začetnih stroških stečaja, ki so spravljale v obup dolžnike
Če pravna oseba nima sredstev za založitev predujma za stečaj, je upravičena do brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila predujma. To pomeni, da dolžnikom, denimo upravam družb, pri predlogu za stečaj po novem ne bo treba več plačati okoli 3.600 evrov začetnih stroškov stečaja.

Nova pravila bodo predvidoma začela veljati proti koncu junija, če državni svet ne bo imel nič proti noveli zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Državni zbor je novelo sprejel ta torek, veljati pa začne 15. dan po objavi v uradnem listu. Začetne stroške za tiste, ki nimajo denarja, bo po novem sodišče nakazalo na poseben račun stečajnega dolžnika. Če bo premoženja iz stečajne mase dovolj, se najprej povrnejo stroški sodišča, nato pa se preostalo premoženje deli med upnike.

Do zdaj je veljalo, da mora dolžnik če seveda izpolnjuje zakonske pogoje vložiti predlog za stečaj. Če tega ne bi storil, bi bila uprava podjetja osebno odgovorna za škodo. Podjetja gredo v stečaj, ker so brez denarja. Če bi podjetja denar imela, če ne bi imela blokiranih računov, če bi jim banke denimo še kaj posodile, stečaja ne bi potrebovala. Stečaj je v prvi vrsti namenjen zaščiti upnikov.

Zato ni razumno, da družba, ki izpolnjuje pogoje za stečaj, torej dolžnik, stečaja ne more predlagati, ker sama ne more plačati začetnih stroškov. Torej zaradi zakona ne more zagotoviti zaščite upnikov, zraven pa je po tem istem zakonu poslovodstvo še osebno odgovorno.

Vir: Časopis Finance, 22. maj 2009,št.97

Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/