Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Računovodje o preverjanju izvora premoženja

Datum: 05.05 2009

Nenehno je treba spremljati kratkoročno vnaprej načrtovane prodajne in proizvodnje aktivnosti po posameznih trgih

1.    Kako bi davčno preverjali izvor premoženjaPo zakonu o davčnem postopku lahko davčni organ pozove davčnega zavezanca, da vloži prijavo premoženja (68. in 69. člen zakona o davčnem postopku). Prijavo premoženja lahko davčni organ uporabi le za oceno (cenitev) davčne osnove za davke od dohodkov fizičnih oseb. Cilj cenitve davčne osnove je približati se k najbolj verjetni davčni osnovi, kar pomeni, da davčni organ ne upošteva samo dohodkov, temveč tudi odhodke, ki so povezani z ustvarjanjem teh dohodkov. Kot je pojasnil Ivan Simič iz podjetja Simič & Partnerji , obstaja več metod cenitve davčne osnove z namenom ugotavljanja neprijavljenih dohodkov, najpogostejše med njimi pa so:
•    cenitev na podlagi življenjskih izdatkov oziroma zasebne rabe;
•    cenitev na podlagi prirasta premoženja, kjer se opazuje nepojasnjen prirast premoženja, pri čemer za ugotavljanje pravega prirasta potrebujemo začetno stanje premoženja vsakega zavezanca;
•    cenitev na podlagi izračuna denarnega prometa, pri čemer morajo biti vsi denarni izdatki pokriti z denarnimi prilivi.

Vir: Časopis Finance, 5. maj 2009,št.84

Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/