Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Prevara - nepovratnimi sredstvi Evropske unije

Datum: 07.07 2009

Na pohodu je nova “prevara” v zvezi z nepovratnimi sredstvi Evropske unije (EU). Nekatera podjetja so prejela pošto s strani  PS - MOBIL, poslovna in tehnična izvedba pridobitve nepovratnih sredstev EU, d. o. o., s pisno kodo, na podlagi katere se lahko na njihovi spletni strani  prijavijo za pridobitev nepovratnih sredstev EU. Po prijavi pa morajo do 10. julija plačati  znesek med 500 in 700 evrov.

Podjetjem je obljubljeno, da bodo po prijavi in plačilu zahtevanega zneska prejela evropska sredstva v višini od 3 tisoč do 30 tisoč evrov. Vse skupaj je prevara, saj takšnih programov, ki bi podjetjem na tak način zagotavljala sredstva EU, ni.

Obrtna zbornica Slovenije svojim članom svetuje, naj ne plačujejo prijavnine in naj ignorirajo prejeto pošto. Gre namreč za ”posebno vrsto pridobitne dejavnosti izumiteljev tovrstnega zbiranja denarja”. O tem je zbornica že obvestila tudi policijo, ki je že dobila več prijav.

Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/