Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Čisti računi: Dileme pri vstopnem DDV od stroškov namestitev in osebnih vozil

Datum: 04.02 2010

Novi zakon o DDV (ZDDV-1b) je v letu 2010 med drugim prinesel omejitve pri uveljavljanju vstopnega DDV (sprememba 66. člena zakona). Predstavili bomo novosti v zvezi z uveljavljanjem vstopnega DDV pri nabavah v zvezi s prehrano, namestitvami in osebnimi vozili.

Pravica do uveljavitve vstopnega DDV ni pomembna le zaradi višine evidentiranja stroškov in/ali nabavne vrednosti sredstev. Pomembna je tudi pri določanju višine davčne osnove (za DDV) pri poslovanju med povezanimi osebami.

Na višino zaračunanega prometa (oproščenega ali obdavčenega) bomo pozorni v teh primerih:
Omejena pravica do vstopnega DDV lahko velja, ko davčni zavezanec opravlja tudi oproščen promet, lahko pa je omejitev povezana tudi z nabavami blaga iz 66. člena ZDDV-1 (za katere kupec nima pravice do vstopnega DDV).

Vstopni DDV pri prehrani in namestitvi

Točka e v 66. členu ZDDV-1b določa: “Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od stroškov prehrane (vključno s pijačo) in stroškov nastanitve, razen stroškov, ki so davčnemu zavezancu nastali pri teh dobavah v okviru opravljanja njegove dejavnosti.”

V ZDDV-1b lahko preberemo, da je uveljavitev vstopnega DDV v teh primerih možna, če so ti stroški nastali pri dobavah v okviru njegove dejavnosti. Te možnosti ZDDV-1 doslej ni poznal, saj od stroškov namestitev in prehrane nismo uveljavljali vstopnega DDV. Storitve prehrane in namestitev naj bi bile namenjene fizični osebi, ki ni davčni zavezanec, kot ga definira ZDDV. Vendar je v takšnem razmišljanju veliko napačnega. Zaposleni, ki je “povzročil” stroške prehrane in namestitve, je bil napoten od delodajalca (davčnega zavezanca) in ni bil na dopustu.

Primer uveljavitve vstopnega DDV
Razlage, kdaj so določeni stroški prehrane in namestitev v povezavi z opravljanjem dejavnosti, so zelo različne. Največkrat se razlaga s takšnim primerom: “Podjetje organizira kongres in udeležencem zaračuna kotizacijo - seveda z DDV. V kotizaciji so vključeni stroški predavateljev, prostora, kosila in prenočitve. Podjetje prejme vhodni račun hotelirja, kjer zaračuna prenočitev in kosilo za vse udeležence (seveda z DDV). V tem primeru si lahko podjetje uveljavlja vstopni DDV od stroškov prehrane in namestitev.” Kako pa bi ravnali v naslednjih dveh primerih?

  1. Komercialni direktor družbe iz Murske Sobote se za tri dni odpravi v Novo Gorico na pogajanja z novim dobaviteljem. Sicer ni neposredne povezave stroškov (nabave) in obdavčenim prometom, ne moremo pa zanikati, da je komercialni direktor deloval znotraj dejavnosti podjetja. Menim, da lahko družba iz Murske Sobote uveljavlja vstopni DDV od prejetega računa hotela.
  2. Zaposlenec revizijske družbe iz Ljubljane pet dni opravlja revizijo v Lendavi, kjer tudi prenočuje. V tem primeru imamo celo neposredno povezavo “nabave” in dejavnosti (zaračunanega obdavčenega prometa) revizijske družbe. Sestavni del kalkulacije revizijske storitve so gotovo tudi stroški namestitve.

Menim, da lahko revizijska družba uveljavlja vstopni DDV. Osebno menim, da je pravilno, da davčni zavezanec v obeh primerih uveljavlja vstopni DDV od nabav v zvezi s prehrano in namestitvami, saj je bila storitev “prejeta” v okviru opravljanja dejavnosti.

Vstopni DDV pri osebnih vozilih

Opozarjamo tudi na spremembe pri uveljavljanju vstopnega DDV pri nabavi in stroškov v zvezi z osebnimi vozili. Po novem ZDDV-1b davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, razen od vozil:

Kako razlagati dejavnost prevoza blaga?
Opazimo lahko, da se je termin “opravljanja prevozov s taksiji” dopolnil z določilom opravljanje “dejavnosti prevoza potnikov in blaga”. Tukaj se pojavlja vprašanje, kako bomo razlagali pojem opravljanja dejavnosti prevoza blaga. Osebno menim, da bi določilo morali razlagati širše, (davčna) praksa pa bo pokazala dejansko stanje. Poglejmo naslednji primer: trgovina svojim kupcem zagotavlja prevoz blaga na dom, ki ga ti predhodno naročajo po internetu. V ta namen trgovina uporablja osebno vozilo clio. Menim, da lahko v tem primeru trdimo, da gre za eno od dejavnosti trgovca (dejavnost prevoza blaga na dom) in se vstopni DDV od nabave vozila in stroškov v zvezi z vozilom lahko uveljavlja.

Avtor: mag. Dejan Petkovič
Vir: Časopis Finance, 2.februar 2010, št.22
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/