Računovodske storitve in davčno svetovanje
domovo nas

Finančno in poslovno svetovanje

Nudimo vam:
  1. Priprava ocen finančne stabilnosti podjetja - kratkoročna likvidnost in solventnost,
  2. tekoče spremljanje in analiziranje finančnih kazalnikov,
  3. podpora poslovnim in upravljalskim procesom v podjetju,
  4. načrtovanje denarnega toka podjetij in njihovih poslovnih enot,
  5. izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov.
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija

tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434

e-mail: info@analit.si
Analit d.o.o.
Koroška cesta 61/a
2360 Radlje ob Dravi
Slovenija
tel.: 02 8880 433
fax: 02 8880 434
e-mail: info@analit.si
www.analit.si

http://www.analit.si/